Cel 15: Życie na lądzie

Cel 15 - Życie na lądzie, koncentruje się na ochronie, przywracaniu i promowaniu zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych oraz powstrzymaniu i odwróceniu degradacji gleby. Natura i dzika przyroda znajdują się pod silną presją, a my jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do osiągnięcia tego celu.