Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca


Celem 8 celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest zapewnienie godnej pracy i wzrostu gospodarczego. Cel ten można bezpośrednio powiązać z naszą zaangażowaną pracą w zakresie CSR.